Saturday, 04/12/2021 - 18:54|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Kim Hồng

KẾ HOẠCH DẠY HỌC QUA INTERNET NĂM HỌC 2021-2022

 

UBND THÀNH PHỐ CAO LÃNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS KIM HỒNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 136/KH-THCS-KH

Phường 1, ngày 03 tháng 9 năm 2021

 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC QUA INTERNET

 NĂM HỌC 2021-2022

 

Căn cứ Công văn 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ GDĐT hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT (Công văn 3280);

Căn cứ Công văn 3566/BGDĐT-GDTX ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học và kiểm tra đánh giá học viên theo học chương trình GDTX cấp THCS và THPT (Công văn 3566);

          Căn cứ công văn 371/KH-PGDĐT, ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Cao Lãnh về việc hướng dẫn dạy học qua internet tại các trường Trung học cơ sở  năm học 2021-2022;

          Căn cứ công văn số 393/PGDĐT-THCS ngày 03 tháng 9 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Cao Lãnh về việc tổ chức dạy học cho học sinh khối 9 năm học 2021-2022;

 

          Trường THCS Kim Hồng xây dựng kế hoạch dạy học qua internet năm học 2021-2022 như sau:

I./ Mục đích yêu cầu:

Hỗ trợ hoặc thay thế dạy học trực tiếp trong điều kiện dịch bệnh góp phần nâng cao chất lượng dạy học và hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

Phát triển năng lực sử dụng công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ giáo viên và truyền thông trong dạy và học; thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành giáo dục.

Mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho học sinh, tạo điều kiện để học sinh được học ở mọi nơi, mọi lúc.

II. Dạy học qua internet

1.  Đối với nhà trường:

- Lên kế hoạch dạy học của nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông tinh giản được Bộ GDĐT quy định tại công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ GDĐT hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT; công văn số 3566/BGDĐT-GDTX ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học và kiểm tra đánh giá học viên theo học chương trình GDTX cấp THCS và THPT.

- Phân công giáo viên thiết kế bài giảng để dạy học theo hình thức dạy học qua internet như: bài giảng video, học liệu trực tuyến, ….qua hệ thống Microsoft Teams phù hợp với đặc điểm và năng lực của học sinh.

- Phân công thầy Trần Phú Cường, Đinh Quang Toàn nghiên cứu, hướng dẫn dạy học qua hệ thống, hỗ trợ kỹ thuật cho giáo viên và học sinh trong nhà trường.

2. Đối với giáo viên:

- Xây dựng và lựa chọn học liệu; biết cách sử dụng công cụ hoặc dịch vụ công nghệ thông tin để tổ chức dạy học qua Internet;; tổ chức các hoạt động học cho học sinh bao gồm: thực hiện nhiệm vụ học tập, trao đổi, thảo luận giữa học sinh với nhau và giữa học sinh với giáo viên; kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức đã học qua Internet khi học sinh đi học trở lại; tổ chức ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức cho học sinh trước khi dạy các bài học tiếp theo trong chương trình.

- Giám sát quá trình học tập của học sinh, ghi nhận kết quả và thực hiện đánh giá quá trình học tập của học sinh: quá trình tham gia học tập của học sinh, quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh, các kết quả của các bài tập, bài kiểm tra qua quá trình học tập trực tuyến. Căn cứ hướng dẫn của nhà trường thực hiện quy đổi kết quả đánh giá quá trình thành các bài đánh giá thường xuyên trong bộ môn học.

- Giáo viên chủ nhiệm:  phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh triển khai kịp thời mọi thông tin của nhà trường trong dạy học qua Internet (zalo lớp chủ nhiệm); nắm chắc số liệu học sinh không đủ điều kiện học qua Internet.

3. Đối với học sinh

- Được giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn hướng dẫn về kỹ năng sử dụng các công cụ trên internet học tập trước khi tham gia học tập.

- Thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập theo yêu cầu của giáo viên; hoàn thành và nộp sản phẩm, dự án học tập theo yêu cầu để được theo dõi, kiểm tra, đánh giá quá trình học tập.

4. Công tác phối hợp với cha mẹ học sinh:

- Cha mẹ học sinh có trách nhiệm theo dõi, hỗ trợ đôn đốc và đồng hành cùng học sinh trong quá trình học tập tại nhà.

- Cha mẹ học sinh phối hợp, hướng dẫn học sinh hoàn thành nhiệm vụ và nộp sản phẩm học tập cho giáo viên để kiểm tra, đánh giá.

* Lưu ý: cha/mẹ không làm thay cho học sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập được giáo viên giao.

III. Đánh giá kết quả học tập

  • Kiểm tra, đánh giá thường xuyên kết quả học tập trực tuyến của học sinh được thực hiện trong quá trình dạy học. Các hình thức kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong dạy học trực tuyến được thực hiện theo quy định về kiểm tra, đánh giá thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Kiểm tra, đánh giá định kỳ kết quả học tập trực tuyến của học sinh được thực hiện trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định về kiểm tra, đánh giá định kỳ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Nhà trường đối chiếu, so sánh kết quả kiểm tra định kỳ và kiểm tra thường xuyên để có giải pháp phù hợp giúp học sinh củng cố, bổ sung kiến thức.

IV. Nội dung thực hiện:

1.  Nhà trường tổ chức triển khai, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện:

- Nhà trường triển khai hướng dẫn phần mềm Microsoft Teams để giáo viên bộ môn dạy học qua internet, gửi tin nhắn thông báo cho cha mẹ học sinh biết để quan tâm hỗ trợ học sinh học tập.

- Giáo viên, học sinh cần trang bị máy tính có Webcam và tai nghe, điện thoại thông minh Smartphone, Laptop, cài đặt phần mềm.

- Phân công tổ trưởng, tổ phó phê duyệt bài giảng qua Internet của giáo viên.

- Xây dựng thời khóa biểu của nhà trường triển khai đến học sinh và cha/mẹ học sinh (qua thoikhoabieu.vn và nhắn tin Vietschool) để chuẩn bị. Trong quá trình giảng dạy, giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm đề xuất điều chỉnh thời khóa biểu cho phù hợp với tình hình thực tế (nếu có).

2. Thời gian bắt đầu:

          + Đối với khối 6, 7, 8: lịch dạy thông báo sau.

          + Đối với khối 9: bắt đầu từ ngày 06 tháng 9 năm 2021.

3. Chương trình dạy học: thực hiện theo phân phối chương trình của trường đã được sắp xếp điều chỉnh phù hợp với thực tế.

V. Tổ chức thực hiện:

1. Lãnh đạo nhà trường:

- Lên kế hoạch dạy học qua Internet; công bố công khai kế hoạch dạy học và các điều kiện đảm bảo chất lượng tổ chức dạy học qua Internet.

- Phân công giáo viên bộ môn các môn chuẩn bị nội dung giảng dạy theo kế hoạch của nhà trường.

- Thường xuyên kiểm tra theo dõi việc thực hiện kế hoạch dạy học qua internet của giáo viên và học sinh bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ giáo viên và học sinh khi có khó khăn.

- Báo cáo kết quả thực hiện về phòng GDĐT.

2. Giáo viên bộ môn:

- Giáo viên bộ môn thiết kế bài giảng qua Internet gửi cho tổ trưởng, tổ phó phê duyệt trước khi thực hiện.

3. Đối với học sinh không đủ điều kiện học tập qua Internet: sau khi học sinh trở lại học tập trực tiếp, trường phân công giáo viên bộ môn tổ chức dạy học lại các nội dung kiến thức cho học sinh.

Trên đây là kế hoạch dạy học qua Internet năm học 2021-2022 của trường THCS Kim Hồng./.

Nơi nhận:                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD-ĐT  (báo cáo);

- CBGV-NV (qua email nội bộ);

- Lưu VT.

 

 

                                                                     Trần Thạnh Hưng

 

                                          

                                                                                         

Nguồn: THCS Kim Hồng
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Hôm qua : 19
Tháng 12 : 125
Năm 2021 : 53.850